Ocena brak

W poszukiwaniu czasu nadziei…

Autor /FroreteeveKex Dodano /08.02.2005

Rok 2003 dobiegł końca, ale jest to jednocześnie kontynuacja walki Mozambiku wobec biedy o zwycięstwo rozwoju kraju i poprawy losu 19 milionów obywateli.
Zmiany rozwoju kraju, który w ubiegłym roku dokonał wielu znaczących kroków będących jedynie początkiem długiej i korzystnej drogi w przyszłość, starając się umacniać swoją pozycję wśród narodów, jako kraj postępu, są obiecujące.
W przebiegu minionego roku, Mozambik gościł przedstawicieli Drugiej Konferencji Unii Afrykańskiej, która była wielce odpowiedzialnym zadaniem dla prezydentów tego kontynentu. Podejmowane rozmowy są decydującymi o przyszłości współdziałania krajów unijnych Afryki. Ale nie tylko, jako że społeczeństwa narodów afrykańskich, także maja olbrzymią silę oddziaływania. Oczywistym jest fakt, iż poziom życia krajów zależy nie tyle od zdolności i wykształcenia obywateli, zasobów i bogactw naturalnych państw, co także nie pozostaje bez znaczenia, ale jako najważniejsze uwidacznia się poczucie społeczności i wzajemnego zaufania. Dzięki relacjom interpersonalnym o kierunku zrozumienia i współdziałania, powstaje państwo, które oparte jest na zasobach ludzkich. Tym bardziej możliwy jest rozwój więzi unijnych Afryki, jako, że mieszkańcy tego kontynentu z natury dążą do poszukiwania wzajemnie łączących ich cech niźli w sposób sztuczny rozgraniczania na bazie narodowej. Te zagadnienia również poruszane były na Spotkaniu Szczytu Afrykańskiego. Jaki będzie rozwój dalszych rozmów i wdrożeń, miejmy nadzieje kolejny rok dowiedzie.
Na poziomie wewnętrznym dokonało się wiele pozytywnych weryfikacji wobec rozwoju kraju w sektorze administracji sadowniczej na przykładzie wielkiego procesu „ Sprawa Cardoso”, dając nadzieję na możliwość powrotu zaufania opinii publicznej wobec sprawiedliwości. Jednym z istotnych determinantów rozwoju panstwa jest kształtowanie zaufania obywateli. Osiągnąć to można poprzez ukazanie życzliwego ustosunkowania władz wobec obywateli i efektywne działanie administracji. Choć proces nadal trwa, wszyscy mają nadzieję na niezależność sadowniczą i pociągniecie do odpowiedzialności winnych śmierci dziennikarza Cardoso, postawa taka daje nadzieje na usprawnienie pracy administracji, a co za tym idzie zwalczania zjawisk patologicznych w kraju.

Konstytucja i powołanie Konsylium Konstytucyjnego jest innym znaczącym postępem w rozwoju sadowniczo – politycznym Mozambiku.
Przebieg wyborów samorządnych w atmosferze pokoju i porządku świadczy o zdarzeniach politycznych Mozambiku minionego roku, co zapisało się po raz pierwszy w historii, jako początek uświadomienia w kwestiach terytorialnych partii pomiędzy Frelimo (partia rządząca) i innymi ugrupowaniami politycznymi na scenie narodowej. Można w tym akcie dostrzec obronę postulatu obrony praw obywateli Mozambiku, czyli osób tworzących to państwo. Obrona podstawowych potrzeb ludzkich jak prawo do opieki zdrowotnej, dostęp do edukacji, również i bytowych, zależna jest od poziomu oraz tempa rozwoju gospodarczego, ale jednocześnie jest jego determinantem.
Jest jeszcze wiele innych pozytywnych zdarzeń, które miały miejsce w Mozambiku w roku 2003, jak choćby w dziedzinie ekonomii, gdzie dojdzie do zakończenia dzieła w pracach planu „pipe - line”, w którym będzie inaugurowana eksploatacja gazu naturalnego z Mozambiku głównie do RPA, w pierwszym kwartale 2004 roku. Czy innym, otwarcie kanału wodnego w miejscowości Chokwe, który ma olbrzymie znaczenie dla społeczności miejscowej tego regionu, dając im nadzieję na zamknięcie okresu głodu. W transporcie niebagatelnym zdarzeniem jest naprawa i konstrukcja 9 000 km autostrad kraju i inwestycje na rozwój Linii Kolejowych Mozambiku, których funkcjonalność jest w opłakanym stanie, etc. Wszystkie te inwestycje świadczą o rozwoju cywilizacyjnym Mozambiku, który jest w czasach obecnych głównym celem „państw współczesnych”.
Przynosi to nadzieję na rok 2004, w którym spodziewanych jest wiele wydarzeń politycznych. Głównym, na którym skoncentrowana jest uwaga opinii publicznej wszystkich obywateli, to wybory legislacyjne i prezydenckie, powrócą oni do urn wyborczych, którzy zdecydują o powołaniu Prezydenta Republiki Mozambiku jak i 250 członków Parlamentu.

Przed wyborami spodziewa się wielu toczących się debat wyborczych, kampanii wyborczej, starannie przeprowadzonych wyborów, wnikliwie przeliczonych głosów i wyników. W związku z tym są nieuniknione emocje, głównie w sferze spodziewanej atmosfery przebiegu wyborów, jak i sytuacji czy lider będzie wybrany odpowiedzialnie, co może decydować czy będzie zachowany pokój i harmonia w Mozambiku.
Mozambik potrzebuje już nie tylko nowego scenariusza rozwoju kraju, ale efektywnego wdrażania jego zamierzeń, który dopisze dalsze karty historii, będące miejmy nadzieję powodem dumy i silnej pozycji państwa Jest to możliwe wraz z integracją Afrykanką, która nie jest jedynie naznaczonym odgórnie teoretycznym schematem, a żywym tworem akceptowanym przez obywateli, o czym świadczą podejmowane przez nich działania w sferze ekonomicznej, socjalnej, a nawet ekologicznej, może nie na wielką skalę, ale jako etap kluczowy, co decyduje o przyszłości nie tylko Mozambiku, ale Afryki.

Do góry