Ocena brak

W Konstytucji RP do zadań publicznych określonych konstytucyjnie należy...

Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011

- Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli,

- zapewnienie bezpieczeństwa i nienaruszalności granic,

- udzielenie pomocy Polakom zamieszkałym za granicą,

- opieka nad obywatelami polskimi podczas pobytu za granicą,

- Opieka nad weteranami walki o niepodległość,

- Prowadzenie polityki zmierzającej do pełnego zatrudnienia,

- Nadzór na warunkami wykonywania pracy,

- Zapewnienie szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym etc.

Podobne prace

Do góry