Ocena brak

W jakim znaczeniu używane mogą być słowa „komunikacja” i „aktywizacja”?

Autor /Mustafa000000 Dodano /12.01.2012

Działanie na rynku wymaga nie tylko dobrego produktu, ustalenia właściwej ceny oraz dostarczenia produktów do miejsc zaopatrzenia łatwo dostępnych klientom. Przedsiębiorstwo realizować musi również zadania komunikacji (łac. communicatio = wymiana, łączność, rozmowa) oraz akwizycji (łac. acquisitio = zjednywanie klientów, pozyskiwanie nabywców, zbieranie zamówień), co łącznie oznacza promocję przedsiębiorstwa.

Do góry