Ocena brak

W JAKIM TRYBIE MOGĄ BYĆ ZAWIERANE UMOWY CYWILNOPRAWNE

Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011

Umowy cywilno prawne mogą być zawierane:

  1. w drodze oferty

  2. w drodze przetargu

  3. w drodze rokowań

Oferta jest to oświadczenie woli osoby fizycznej lub prawnej skierowane do innej osoby fizycznej lub prawnej, które zawiera propozycje zawarcia umowy i określa jej istotne postanowienia.

Przetarg w kodeksie cywilnym stanowi szczególny tryb zawierania umów, na który składają się następujące etapy:

  1. ogłoszenie przetargu,

  2. składanie ofert,

  3. przyjęcie wybranej oferty.

Rokowania są w praktyce stosowane wówczas, gdy chodzi o zawarcie umowy skomplikowanej dotyczącej znaczących przedsięwzięć gospodarczych, dużych inwestycji, wielkich dostaw towarów, współpracy finansowej.

Podobne prace

Do góry