Ocena brak

W JAKIECH PRZYPADKACH PODMIOTY NIE BĘDĄCE BANKAMI SĄ UPRAWNIONE DO UŻYWANIA W SWOJEJ NAZWIE SŁOWA „BANK” LUB „KASA”?

Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011

Wyraz bank lub kasa może być używane przez jednostki organizacyjne, z których działalności jednoznacznie wynika że jednostki te nie wykonują jednostek bankowych. (np.: BillBank działa w formie spółki z o. o. a Banki (te z prawa bankowego) wyłącznie w formie spółki akcyjnej; Bank Krwi i Organów; Weterynaryjny; Bank Krwi; Bank Komórek Macierzystych itp.)

Wyraz bank lub kasa mogą być używane także w nazwie oraz do określenia działalności lub reklamy jednostki organizacyjnej która na podstawie odrębnej ustawy gromadzi oszczędności oraz udziela pożyczek pieniężnych osobom fizycznym zrzeszonym w tej jednostce. Nie dotyczy to jednostek organizacyjnych używających wyrazy kasa lub bank w nazwie z których działalności jednoznacznie wynika że jednostka ta nie wykonuje czynności bankowych.

Kasy ____ - nie stanowią konkurencji dla banków.

Kasy zapomogowo-pożyczkowe – tworzone w ramach administracji rządowej, państwowej, udzielają pożyczek osobom zatrudnionym, nie dla osób z zewnątrz!

SKOK – zbliżone do banków komercyjnych, nie podlegają nadzorowi finansowemu

Do góry