Ocena brak

W jakich warunkach wskazana jest standaryzacja produktu

Autor /Mustafa000000 Dodano /12.01.2012

Sprzedaż za granicę produktów w niezmienionej postaci jest możliwe, jeśli:

- kilka krajów tworzy dość jednolity rynek zbytu, gdyż różnice kulturowe są tak drobne, iż nie wymuszają żadnych zmian w produkcie;

- wizerunek produktu jest na tyle mocny, że klienci na nowym rynku żywo zareagują n kampanię promocyjną;

- podstawowe potrzeby nabywców w kilku krajach są zbliżone;

- możliwe jest ujednolicenie serwisu posprzedażnego.

Produkty dostarczane na rynki zagraniczne muszą odpowiadać parametrom technicznym wymaganym w poszczególnych krajach.

Podobne prace

Do góry