Ocena brak

W jakich sytuacjach ważne zastosowanie znajduje współczynnik zmienności?

Autor /Agapit Dodano /16.12.2011

Odgrywają znaczącą rolę w 2 sytuacjach:

1/ gdy chcemy porównać zróżnicowanie kilku zbiorowości ze względu na jedną cechę

2/ gdy chcemy porównać zróżnicowanie jednej zbiorowości ze względu na kilka cech.

Służy do porównywania zmienności cech mierzonych w różnych jednostkach, a także do porównywania kilku zbiorowości pod względem tej samej cechy, ale będącej na różnym poziomie (określonym średnią arytmetyczną lub inną miarą średnią).

Ułatwia porównanie stopnia rozproszenia w zakresie cechy zmiennej w kilku zbiorowościach. Ponadto pozwala na ocenę stopnia jednorodności zbiorowości, co jest bardzo ważne dla analizy statystycznej.

Podobne prace

Do góry