Ocena brak

W jakich przypadkach można wypłacać ekwiwalent za urlop

Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011

  • w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy

  • powołanie pracownika do służby wojskowej na okres dłuższy niż 3 miesiące

  • skierowanie pracownika do pracy za granicą

Do góry