Ocena brak

W JAKICH FORMACH PRAWNYCH MOGĄ DZIAŁAĆ BANKI W POLSCE?

Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011

Banki mogą być tworzone jako:

a) banki państwowe - bank państwowy może być utworzony przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, na wniosek Ministra Skarbu Państwa zaopiniowany przez Komisję Nadzoru Bankowego. W tym samym trybie następuje likwidacja banku państwowego,

b) banki spółdzielcze - założycielami banku spółdzielczego mogą być tylko osoby fizyczne w liczbie wymaganej dla założenia spółdzielni, określonej ustawą (co najmniej 10) - Prawo spółdzielcze

c) banki w formie spółek akcyjnych - założycielami banku w formie spółki akcyjnej mogą być osoby prawne i osoby fizyczne, z tym że założycieli nie może być mniej niż 3.

Podobne prace

Do góry