Ocena brak

W jakich celach powołuje się spółki prawa handlowego?

Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011

Spółka partnerska – w celu wykonywania wolnego zawodu lub wolnych zawodów takich jak: adwokat, aptekarz, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, księgowy, lekarz, lekarz stomatolog, lekarz weterynaryjny, notariusz, pielęgniarka, położna, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy i tłumacz przysięgły.

Spółka jawna - w celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą, ale przedsiębiorstwo to musi być zarobkowe w większym rozmiarze oraz o gospodarstwo rolne w większym rozmiarze.

Spółka komandytowa – w celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń, drugi do wysokości wkładu.

Spółka komandytowo-akcyjna - w celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki, co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń ( komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Spółka akcyjna – w ujęciu k.s.h może być zawiązana dla każdego celu prawnie dozwolonego. Kodeks nie zacieśnia celu spółki akcyjnej do celów gospodarczych, to celem tym może być każdy cel, gospodarczy i niegospodarczy, byle był on tylko prawnie dopuszczalny.

Spółka zo.o – jest to forma współdziałania gospodarczego, która daje możliwość uczestnictwa nawet niewielu wspólnikom w prowadzeniu wspólnego przedsiębiorstwa.

Podobne prace

Do góry