Ocena brak

W jaki sposób wyrażane są stawki akcyzy

Autor /Emilia Dodano /08.04.2011

 

Akcyza – rodzaj podatku pośredniego, płaconego przez producenta lub sprzedawcę towarów i usług, ale obciążającego ich nabywcę poprzez wkalkulowanie tego podatku w ceny sprzedaży. Obecnie podatek ten płacony jest przez sprzedającego i pobierany jest od określonych artykułów spożywczych i używek oraz usług. Podstawę opodatkowania akcyzą stanowi obrót wyrobami akcyzowymi. W imporcie towarów akcyzowych podstawą opodatkowania akcyzą jest ich wartość celna powiększona o cło i podatek importowy. Jeśli stawki akcyzy ustalane są kwotowo, podstawą opodatkowania jest liczba wyrobów akcyzowych. Akcyzie podlegają również ubytki lub zawinione niedobory wyrobów akcyzowych. W Polsce stawki akcyzy nie mogą przekraczać poziomu: a) wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego: 95% u producenta i 190% u importera, b) paliw do silników, wyrobów winiarskich, piwa, wyrobów tytoniowych: 65% u producenta i 190% u importera, c) samochodów osobowych: 40% u producenta i 65% u importera, d) pozostałych wyrobów: 25% u producenta i 40% u importera.

Podobne prace

Do góry