Ocena brak

W JAKI SPOSÓB WYGASAJĄ ZOBOWIĄZANIA

Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011

Zobowiązanie gaśnie, wtedy, gdy zostaje osiągnięty cel, dla którego powstało. Celem tym jest zaspokojenie roszczeń wierzyciela. Dlatego naturalnym i najczęściej zachodzącym powodem zgaśnięcia zobowiązania jest jego wykonanie, polegające na spełnieniu przez dłużnika wszystkich tych świadczeń, do jakich był zobowiązany.

Poza wykonaniem zobowiązania gasną także z innych przyczyn można tu wymienić:

Podobne prace

Do góry