Ocena brak

W jaki sposób wejść na rynek

Autor /Elena Dodano /07.02.2012

Gdy przedsiębiorstwo wybierze już konkretny kraj. musi ono określić najlepszy sposób wejścia na jego rynek. Ma ono następujące możliwości: ekspon pośredni, eksfx>rt bezpośredni, licencjonowanie, założenie sptjłki joint eenture oraz inwestycje bezpośrednie. Każda kolejna strategia wiąże się ze zwiększonym zaangażowaniem, większym ryzykiem, zwiększoną kontrolą i w iększym potencjałem zysku. Te pięć strategii wejścia pokazanych jest na Rysunku 16-3. Są one również opisane na następnych stronach.

Podobne prace

Do góry