Ocena brak

W jaki sposób mierzy się wzrost i rozwój gospodarczy?

Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011

Wzrost gospodarczy-to proces wzrostu produkcji w gospodarce jako całości. Miernikiem wzrostu gospodarczego są procentowe przyrosty realnego PNB w ciągu roku.

Powszechnie stos. miernikiem wzrostu gospodarczego jest stopa wzrostu produkcji nazywana również tempem wzrostu produkcji.

Wzrost produkcji potencjalnej wynika ze zwiększania nakładów czynników produkcji tj. ziemia, praca, kapitał i surowców lub efektów postępu technicznego umożliwiające zwiększenie produkcji.

Podobne prace

Do góry