Ocena brak

W czym przejawia się zasada szczegółowości budżetu

Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011

Ma istotne znaczenie ze względu na zapewnienie racjonalnej gospodarki budżetowej oraz kontrole procesu rozdysponowania środków publicznych.

Szczegółowość budżetu ma wyraz w klasyfikacji budżetowej. czyli prawnie ustalone zasady grupowania dochodów i wydatków budżetowych. Ta klasyfikacja może opierać się na kryteriach:

  • podmiotowych (wykonawcy budżetu)

  • przedmiotowych (rodzaje dochodów i przeznaczenie wydatków) związanych z realizacją różnych funkcji w ramach gospodarki budżetowej.

Podobne prace

Do góry