Ocena brak

VOLUMINA LEGUM

Autor /Licyniusz Dodano /20.04.2012

Łac., 'tomy praw'. Dawne prawo polskie pozostawało w znacznej mierze prawem zwyczajowym, uzupełnianym i zmienianym przez ustawy sejmowe.

Z inicjatywy Stanisława Konarskiego podjęto w 1732, jako pracę ojców pijarów, wydawnictwo praw i konstytucji polskich od XIV w. W okresie 1732—39 ukazało się 6 tomów (zawierających ustawodawstwo do 1736), tomy 7. i 8. (do 1780) wydano w 1782, tom 9. (1782-92)- w 1889 w Krakowie, t. 10. (1793)-w 1952.

Podobne prace

Do góry