Ocena brak

Voltaire [anagram, po polsku Wolter (1694 - 1778)] - Gnoseologia

Autor /James Dodano /13.07.2011

Wolter  przyjmował,  że miarą prawdy jest rozum. Rozwija się on na podstawie nabytych doświadczeń. Filozof ten kontynuował więc pogląd empirystyczny dotyczący pochodzenia rozumu wraz z racjonalistycznym do niego zaufaniem. Jako prawdziwe przyjmował wszystko to, co jest zgodne z rozumem. Sądził, że dotychczasowa nauka, a nawet cała kultura błądziła, bo opierała się na autorytecie i Objawieniu. Jest irracjonalna i dlatego trzeba ją odrzucić, zastępując racjonalizmem. 

Podobne prace

Do góry