Ocena brak

VIS wz. 1935 - pistolet

Autor /ciastko Dodano /02.03.2011

Skonstruowany przez Piotra Wil-niewczyca (pracownik Państwowej Wytwórni Uzbrojenia) i Jana Skrzy-pińskiego (dyrektor Państwowej Fa­bryki Karabinów) w 1930 r. według wzoru pistoletu Browning. Próby przeprowadzone w 1931 r. wypadły pomyślnie i broń otrzymała polski patent; nazwano ją Wis (od pierw­szych liter nazwisk konstruktorów), lecz wkrótce na żądanie Departa­mentu Uzbrojenia zmieniono nazwę na Vis (od łacińskiego „siła").

Dalsze próby, w czasie których wystrzelono 6000 pocisków, potwierdziły, że jest to broń niezawodna i celna. Po wpro­wadzeniu drobnych zmian (m.in. kształtu tylnej części zamka) rozpo­częto seryjną produkcję w Fabryce Broni w Radomiu (stąd często uży­wana nazwa tego pistoletu - „Ra­dom"); do chwili wybuchu 11 wojny światowej wyprodukowano 18 000 egzemplarzy.

Produkcja była konty­nuowana przez Niemców w radom­skiej fabryce, zarządzanej w czasie okupacji przez firmę Steyer-Daimler-Puch. Pistolety używane jako broń osobista dowódców zyskały opinię niezawodnych, celnych, dobrze leżą­cych w ręku i bezpiecznych dla użyt­kownika.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE

kal. 9 mm

długość 200 mm

długość lufy 120 mm

ciężar 1 kg

pojemność magazynka 8 nabojów

prędkość początkowa pocisku 345 m/s

Podobne prace

Do góry