Ocena brak

Vindex i vadimonium

Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011

W przypadku nie zgłoszenia się pozwanego przed oblicze pretora powód mógł złożyć specjalną skargę.

Od jej konsekwencji (nawet zajęcia całego majątku pozwanego) mogła go uchronić interwencja Vindex, który gwarantował stawiennictwo pozwanego w terminie późniejszym. Vindex odgrywał też rolę w postępowaniu egzekucyjnym, kiedy to mógł wstawić się za zasądzonym pozwanym co prowadziło do uwolnienia dłużnika i wszczęcia nowego postępowania, w którym vindex stawał się stroną. Jeżeli znów zasądzono by dłużnika wyrok opiewał na podwójną wartość ( duplum ).

Vadimonium to praktyka gwarantowania stawiennictwa przed sądem pod rygorem zapłaty określonej kwoty pieniężnej. Była to tylko kara za nieobecność, w żadnym razie nie zwalniała o ewentualnej kary procesowej.

Podobne prace

Do góry