Ocena brak

VICHY - rząd Etat Francais

Autor /wawel Dodano /02.03.2011

Uzdrowiskowe miasto we Francji, w Masywie Centralnym, dało nazwę rządowi sformowanemu przez marsz. Philippe'a *Petaina po rezy­gnacji premiera Paula *Reynauda 16 czerwca 1940 r.

Po krótkim okre­sie działalności w Bordeaux, 29 czerwca rząd Petaina przeniósł się do Vichy, skąd zarządzał południową częścią kraju, nie objętą okupacją niemiecką; w jego dyspozycji pozo­stały siły zbrojne liczące ok. 100 tys. żołnierzy (w metropolii), w tym lot­nictwo i marynarka wojenna. Współ­praca z Niemcami nasiliła się po kwietniu 1942 r, gdy w wyniku na­cisków niemieckiego ambasadora Ottona Abetza, Petain musiał się zgodzić na powrót do rządu Pier-re'a *Lavala, znanego z sympatii fa­szystowskich.

Po zajęciu przezNiemców w listopadzie 1942 r. nie okupowanej części Francji działania rządu Vichy zostały poddane całko­witej kontroli gauleitera Fritza*Sauckela, usiłującego wykorzystaćgospodarkę Francji dla potrzeb nie­mieckiego przemysłu zbrojeniowego(m.in. żądał od Vichy przysłania doNiemiec 1 575 tys. robotników przy­musowych, z których przybyło785 tys.).

Po inwazji na *Normandięszybkie postępy wojsk alianckichwypierających Niemców z teryto­rium Francji przesądziły o zakończe­niu działalności rządu Vichy. Wewrześniu 1944 r. po wyzwoleniu Pa­ryża, rząd gen. Charlesa de *Gaulle,aogłosił zakończenie działalności rzą­du Vichy.

Podobne prace

Do góry