Ocena brak

Venture Capital

Autor /Emilia Dodano /08.04.2011

 

Venture Capital- to kapitał wysokiego ryzyka, instrument odnoszący się do finansowania przedsięwzięć obarczonych dużym ryzykiem.

 

Venture Capital jest to kapitał średnio i długoterminowy inwestowany w udziały i papiery wartościowe o charakterze własnościowym przedsiębiorstw nie notowanych na rynku kapitałowym.

Podstawowym celem inwestowania przy pomocy Venture Capital jest zysk wynikający z wartości przedsiębiorstwa, nie zaś zysk wynikający z ustabilizowanej działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa. Przyrost wartości przedsiębiorstwa wynika z osiągnięcia sukcesu rynkowego w wyniku komercjalizacji innowacji i pozytywnego przyjęcia produktu na rynku.

Oferta w postaci Venture Capital adresowana jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, dla których kredyt bankowy jest zbyt drogi lub w ogóle niedostępny z uwagi na nieklarowną sytuację w zakresie dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Venture Capital dotyczy finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w początkowej fazie ich powstania i działalności produkcyjnej.

Duże ustabilizowane przedsiębiorstwa wdrażające projekty innowacyjne rzadziej korzystają z Venture Capital z uwagi na mniejsze ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia oraz tani dostępny kredyt bankowy.

Czas udostępnienia kapitału nie jest sztywno ograniczony jak w przypadku kredytów bankowych a jedynym kryterium czasowym jest okres, po którym przedsiębiorstwo uzyska sukces rynkowy.

Capital Venture nie ogranicza się tylko do udostępnienia potrzebnego kapitału i biernego oczekiwania rezultatów realizacji przedsięwzięcia, lecz umowa dotycząca, Venture Capital zastrzega sobie prawo do wykonywania szeregu dodatkowych czynności z zakresu zarządzania od doradztwa do pełnego przejęcia kierowania przedsiębiorstwem.

Najczęściej Venture Capital utożsamiany jest ze sferą hi-tech, lecz zajmuje on także zastosowanie w dziedzinach techniki mniej zaawansowanej low-tech lub w dziedzinach w ogóle nie związanych z techniką no-tech.

Ostatnim etapem Venture Capital jest dezinwestycja polegająca na zbyciu lub odsprzedaży właścicielom przedsiębiorswta udziałów po osiągnięciu sukcesu rynkowego.

 

Podobne prace

Do góry