Ocena brak

VALENTINE - czołg

Autor /wawel Dodano /02.03.2011

Projekt nowego czołgu przezna­czonego do wsparcia piechoty bry­tyjskie zakłady Vickersa przedsta­wiły Ministerstwu Wojny 14 lutego1938 r., jednakże nie zyskał onaprobaty ze względu na zbyt małąwieżyczkę. Zamówienie napłynęłodopiero w lipcu 1939 r., gdy oka­zało się, że wojskom brakuje bronipancernej.

Pierwsze seryjnie pro­dukowane czołgi dostarczonow maju 1940 r.; na większą skalęużyto ich po raz pierwszy w czerw­cu 1941 r. w Afryce Północnej.Ich zaletami były grube opancerze­nie, niezawodność i łatwość obsłu­gi, największymi wadami: słabysilnik pozwalający rozwijać pręd­kość 25 km/h, brak nadbudówki nawieżyczce zmuszający dowódcę doobserwowania pola walki z otwar­tego włazu oraz ciasna wieżyczkaGłówne uzbrojenie z biegiem cza­su wzmocniono, instalując w miej­sce armaty kal. 40 mm - armatękal. 75 mm (w wersji Mk X).

Napodwoziu czołgu zbudowano działa samobieżne *Bishop i * Archeoraz wyprodukowano wiele wersjczołgów do zadań specjalnychruchomych posterunków obserwacyjnych, miotaczy płomieni, czołgów pływających DD oraz do trałowania min. Łącznie wyprodukowano 8257 egzemplarzy (z tego1420 w kanadyjskich zakładachCanadian Pacific Railway Co)z których 2500 dostarczono dZwiązku Radzieckiego w ramac*Lend-Lease.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (Mkll)

załoga 3 osoby

silnik wysokoprężny o mocy 131 KM

ciężar 17 t

pancerz do 65 mm

prędkość 25 km/h

1 działo przeciwpancerne kal. 40 mm

1 karabin maszynowy BESA kal. 7,92 mm

Podobne prace

Do góry