Ocena brak

V-4 - samolot

Autor /wawel Dodano /02.03.2011

Pomysł wbudowania do pocisku *V-1 kabiny dla pilota wysunął w 1944 r. Sturmbannfiihrer SS Otto Skorzeny, dowódca specjalnej jed­nostki SS-Jagdverbande, po wizycie w ośrodku w * Peenemunde.Uznał, że pilotowane pociski mogą być skuteczną bronią i projekt przedsta­wił Hitlerowi, który wyraził zgodę po uzyskaniu zapewnienia, iż pilot będzie mógł się katapultować przed uderzeniem w cel.

Zespół 3 inżynie­rów i 15 techników przygotował trzy prototypy, z których dwa rozbiły się w czasie krótkiego lotu, a piloci od­nieśli poważne obrażenia. Dopiero trzeci lot, gdy w kabinie usiadła pi­lotka Hanna Reitsch, udał się, co umożliwiło rozpoczęcie produkcji kilkudziesięciu bojowych samolo­tów.

Do pilotowania V-4 zgłosiło się 30 esesmanów z jednostki Sko-rzenego oraz 60 ochotników z Luft-waffe. Loty nie rozpoczęły się, gdyż jednostka nie otrzymała przydziału paliwa (5 my na jeden lot).

Podobne prace

Do góry