Ocena brak

UŻYTKOWNICY ZAKŁADÓW

Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011

Uczniowie, studenci, chorzy, czytelnicy itp. Użytkownicy są podmiotami , w stosunku do których ma zastosowanie władztwo zakładowe, realizowane przez organy zakładu.

Przykładem obowiązkowego korzystania z zakładu pub. jest obowiązek szkolny. Art.15 ustawy z 7 września 1991r.o systemie oświaty przewiduje, że nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

Przyjęcie w poczet użytkowników zakładu pub. następuje w drodze aktu podjętego przez upoważniony organ zakładu. Akt ten zostaje podjęty w wyniku oświadczenia woli użytkownika(kandydata) zakładu bądź jego przedstawiciela ustawowego.

Prawa i obowiązki użytkownika zakładu wynikają z ustaw i aktów wykonawczych, jak również ze statutów i regulaminów zakładowych.

Podobne prace

Do góry