Ocena brak

Użytkowanie ziemi w Polsce

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

Wyróżnia się cztery podstawowe formy użytkowania gruntów;

  • grunty orne

  • sady

  • łąki

  • pastwiska, które łącznie określamy jako użytki orne.

Wskaźnik użytków rolnych wskazuje duże zróżnicowanie przestrzenne, od ok. 40% w województwie zielonogórskim do 79% w skierniewickim.

- na terenach górskich czynnikiem mało sprzyjającym rozwojowi gospodarki rolnej są silna deniwelacja terenu oraz warunki termiczne;

- na pojezierzach – duże powierzchnie zajęte przez jeziora, rozległe obszary piaszczyste oraz urozmaicona rzeźba:

- na Śląsku – duże powierzchnie zajęte przez górnictwo i przemysł przetwórczy

Największym odsetkiem użytków rolnych charakteryzuje się środkowa i środkowo-wschodnia część kraju.

Podobne prace

Do góry