Ocena brak

Użytkowanie - treść, charakter prawny

Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011

    Użytkowanie (ususfructus) była to służebność osobista, polegająca na prawie używania (uti) cudzej rzecz i pobierania pożytków (frui), przy równoczesnym obowiązku zachowania jej substancji. Można było odstąpić komuś za wynagrodzeniem prawo jej wykonywania, lecz nie można było jej zbyć.

    Użytkowanie ustanowić można było na rzeczach ruchomych i nieruchomych, lecz należało zwrócić rzecz po zakończeniu użytkowania w stanie zdolnym do dalszego korzystania. Na początku pryncypatu stworzono możliwość użytkowania rzeczy zużywalnych na zasadzie quasi ususfructus, w ten sposób iż użytkownik otrzymywał własność pewnej ilości rzeczy zużywalnych a po wygaśnięciu tego prawa zwracał taką samą ilość i jakość.

Podobne prace

Do góry