Ocena brak

Użytkowanie przez osoby fizyczne

Autor /Leonard Dodano /02.12.2011

Ma na celu zaspokojenie potrzeb osobistych użytkownika i jego osób bliskich. Osoba fizyczna jest zobowiązania do zachowania substancji rzeczy oraz jej dotychczasowego przeznaczenia. Osoba fizyczna nie może wznosić budynków na użytkowanym gruncie. Użytkowanie przez osoby fizyczne jest prawem terminowym tzn. zostaje ustalone na pewien czas i wygasa najpóźniej z chwilą śmierci użytkownika.

Inne wypadki użytkowania:

Jest to użytkowanie przez osoby prawne – art. 284 K.C. Stosuje się do takiego użytkowania przepisy ogólne o użytkowaniu oraz odpowiednie przepisy o użytkowaniu przez osoby fizyczne.

Podobne prace

Do góry