Ocena brak

Uzyskanie dostępu donaczyniowego

Autor /reva Dodano /24.06.2014

W zaawansowanym postępowaniu ratowniczym konieczne jest podawanie leków oraz pobieranie krwi do badań. W tym celu należy uzyskać dostęp do żyły. Jeśli założenie kaniuli do żyły obwodowej jest trudne i trzykrotne próby lub próby przedłużające się ponad 90 sekund nie dały efektu, należy założyć dostęp do jamy szpikowej. Dostęp doszpikowy uzyskuje się wkłuwając grubą, krótko ściętą igłę (optymalnie - specjalną igłę doszpikową zaopatrzoną w uchwyt i poprzeczne frezy stabilizujące) w powierzchnię przednią 1/3 górnej części kości piszczelowej. Igłę należy starannie umocować, a po każdorazowym podaniu leku - podać bolus objętości soli fizjologicznej (w celu poprawy dystrybucji leku do krążenia i upewnienia się, że lek podany został do jamy szpikowej). Działanie leków podanych tą drogą jest zbliżone do podania do żyły centralnej. Można podawać wszystkie leki, płyny i preparaty krwiopochodne stosowane dożylnie. Pobrany szpik może być użyty do badań laboratoryjnych, gazometrycznych (uzyskane wartości odpowiadają w przybliżeniu wartościom z krwi żylnej), do oznaczenia grupy krwi i wykonania próby krzyżowej.

Podobne prace

Do góry