Ocena brak

Użyczenie (commodatum)

Autor /Donat Dodano /17.11.2011

Użyczenie to bezpłatne korzystanie z cudzej rzeczy w zakresie ustalonym przez strony, bez prawa do pobierania pożytków.

Commodatum był kontraktem realnym, dwustronnie zobowiązującym niezupełnym, ocenianym wg bonae fidei. Przedmiotem użyczenia były rzeczy niezużywalne najczęściej ruchomości, zużywalne służyły tylko na pokaz.

Oddający rzecz w użyczenie to komodant, przyjmującykomodatariusz. Komodant:  

a) był nadal właścicielem rzeczy użyczonej,

b) nie miał korzyści z kontraktu więc odpowiadał za dolus i za culpa lata.

Komodatariusz:

a) był dzierżycielem rzeczy użyczonej,

b) odpowiadał za omnis culpa,

c) miał obowiązek strzeżenia rzeczy (custodia),

d) odpowiadał za „kradzież używania”,

e) ponosił koszty utrzymania rzeczy,

f) nie mógł pobierać pożytków.

Ochrona procesowa. Komodant – actio commodati directa, komodatariusz – contrarium commodati iudicium. Komodatariusz mógł zatrzymać rzecz użyczoną aż do chwili zwrotu swoich należności z tytułu kontraktu (retentio).

Podobne prace

Do góry