Ocena brak

UZUPEŁNIENIE SKŁADU SEJMU I SENATU

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Gdy wygasa mandat posła: Marszałek Sejmu postanawia o wstąpieniu na jego miejsce kolejnego kandydata z tej samej listy w/g najwyższej liczby głosów. Jeżeli obsadzenie mandatu do końca byłoby niemożliwe z powodu braku kandydatów to mandat do końca nie obsadzony.

Ale w przypadku wygaśnięcia mandatu senatora - wybory uzupełniające. Senat najpóźniej w ciągu 6 miesięcy podejmuje uchwałę w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Nie przeprowadza się tych wyborów zostaje 6 miesięcy do końca kadencji.

Podobne prace

Do góry