Ocena brak

Uzupełnienie decyzji

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Uzupełnienia można żądać do 14 dni od doręczenia; ogłoszenia decyzji, gdy zawiera ona błędy; uchybienia. Dotyczyć to może dwóch kwestii:

  1. rozstrzygnięcia i pouczenia o środkach prawnych-błędne pouczenie nie może szkodzić stronie, dlatego też wniesione np. odwołanie będzie uznane za zgodne z przepisami prawa,

  2. sprostowania /z urzędu lub na żądanie/ ze względu na błędy pisarskie; rachunkowe i inne oczywiste omyłki.

Uzupełnienie ma formę postanowienia z możliwością zażalenia.

Podobne prace

Do góry