Ocena brak

UZNANIE PAŃSTWA

Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012

Aby państwo mogło stać się członkiem społeczności md. powinno zostać uznane, czyli przyjęte do klubu państw. Dzięki uznaniu przez społeczność md. państwo staje się podmiotem prawa md. Samo uznanie stanowi jedynie akt deklaratywny, oznaczający chęć nawiązania stosunków dyplomatycznych przez inne państwo.

Dla państwa uznającego ten akt ma charakter konstytutywny, ponieważ tworzy nowe państwo w jego świadomości. Akt uznania ma istotne znaczenie dla państwa ponieważ środowisko md. stanowi żywotne podłoże jego rozwoju. W procesie stawania się państwem, reakcja społeczności md. ma znaczenie.

Pozwala mu na rozwój lub buduje wokół niego mur niechęci, a nawet wrogości. Brak uznania stawia państwo na uboczu środowiska md. co niewątpliwie utrudnia jego funkcjonowanie. Nie wypracowanie jednoznacznych cech kodyfikujących proces uznawania państwa uzależnia je od już istniejących i uznanych podmiotów prawnomiędzynarodowych.

Podobne prace

Do góry