Ocena brak

Uzębienie polifiodontyczne

Autor /judy Dodano /06.01.2012

Jeszcze u ryb i płazów znaczne przestrzenie błony śluzowej jamy ustnej mają zdolność zębotwórczą, dopiero zdolność ta ogranicza się do brzegów szczęk u gadów, u których wytwarza się listewka zębowa, wspólny materiał twórczy dla zawiązków zębów. Ale w większości przypadków jeszcze u gadów wymiana zębów jest prawie nieograniczona, ponieważ w ciągu całego życia z listewki zębowej wytwarzają się nowe generacje zębów, stale zastępując wypadające, zużyte zęby. Stan taki nazywamy po Ii fi od on tycznym. U dziś żyjących ptaków nie występują nawet embrionalne zawiązki zębów, podczas gdy Archeopterix z epoki jurajskiej miał zęby podobne do zębów gadów.

U ssaków, u których obok czynności chwytania i przytrzymywania zdobyczy nabyły zęby po raz pierwszy również zdolność rozcierania (mielenia) pokarmów, następuje w- związku z tym daleko idące morfologiczne zróżnicowanie zęba. Wymiana zębów jest ograniczona tylko do dwóch pokoleń zębów. Z uzębienia pol i fiodon tycznego powstaje d i fi odo n tyczne.

Podobne prace

Do góry