Ocena brak

Uzasadnij znaczenie przemysłu PALIWOWO - ENERGETYCZNEGO

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

Do przemysłu paliwowo-energetycznego zalicza się przedsiębiorstwa zajmujące się wydobyciem surowców energetycznych, oraz wytwarzaniem energii. W skład tej gałęzi przemysłu wchodzą: kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, ropy naftowej, gazu ziemnego, jak również elektrownie, elektrociepłownie i ciepłownie. Wielkość produkcji energii elektrycznej określa możliwości gospodarcze kraju i w pewnym stopniu może stanowić miernik stopnia jego rozwoju. Tak więc znaczenie tego przemysłu jest wielkie. Polska jest pod tym względem słabo rozwinięta. Przewyższają nas wszyscy sąsiedzi. Najlepiej rozwinięty przemysł energetyczny mają USA, Kanada, Japonia i Skandynawia.

Źródła energii elektrycznej:

- 60% - elektrownie cieplne (spalanie węgla, itp.);

- 24% - elektrownie wodne;

- 16% - elektrownie jądrowe.

W Polsce 70% energii elektrycznej uzyskuje się w elektrociepłowniach. Jest to sposób mniej wydajny niż np. elektrownia atomowa, która w USA uzyskuje 1/5 światowej energii elektrycznej. W Polsce do wytwarzanie energii elektrycznej używa się przeważnie węgla brunatnego, dlatego też elektrownie zasilane tym surowcem lokalizowane są blisko jego złóż.

Podobne prace

Do góry