Ocena brak

Uzasadnij potrzebę wyceny zużycia materiałów, podaj przykład

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Trudności powstające przy ustalaniu kosztów zużycia materiałów są spowodowane występowaniem kosztów związanych z każdym zużyciem. Taki sam rodzaj materiałów może być zakupiony po kilku cenach. Różni producenci mogą bowiem ten sam materiał sprzedawać według różnych cen, a także ten sam producent w różnych okresach czasu sprzedaje także ten sam materiał po różnych cenach. Kupowany po różnych cenach materiał jest składowanyw magazynie. Jedne partie obok następnych. Z biegiem czasu traci się pogląd na to jakie ceny ma materiał wydawany akurat teraz z magazynu.

Jak z powyższego wynika koszt rzeczywisty materiału może przyjąć kilka różnych wartości, dlatego też należy wybrać metodę wyceny zużycia materiałów.

Istnieje kilka dopuszczalnych metod, które można zastosować, licząc koszty zużycia materiałów oraz wartość zapasów na koniec okresu. 

Według pierwszej metody zakładamy, że pierwsza dostawa otrzymana jest pierwszą, która ma być zużyta, czyli inaczej „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO).

Według drugiej metody, ostatnia przyjęta dostawa jest pierwszą, która ma być zużyta, czyli „ostatnie weszło, pierwsze wyszło” (LIFO).

Stosując trzecią metodę, zakładamy, że może być niemożliwe stwierdzenie, z której dostawy zostały zużyte materiały w pierwszej kolejności, co stanowi mocny argument za zastosowaniem metody wyceny zużycia materiałów według średniego ważonego kosztu na jednostkę. Jest on obliczany przez podzielenie całkowitej sumy wartości zapasów przez ilość zapasów po każdej dostawie.

Przykład: jeżeli roczne zużycie danego mater. wynosi 144 Mg (ton), to przeciętne dzienne zużycie wynosi: 144Mg:360dni=0,4Mg=400kg.

Podobne prace

Do góry