Ocena brak

Uzasadnij potrzebę testowania rynku

Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012

Badania rynku i sprzedaży dotyczą identyfikacji rynku , jest to:

badanie cech rynku, wielkość rynku, badanie udziału rynkowego, analiza i struktury sprzedaży, ustalenie kwot i obszarów sprzedaży. Testowanie rynku dać musi odpowiedź na pytanie jakie decyzje podejmą konsumenci na rynku. Jak rozkładane są posiadane dochody na wydatki bieżące i późniejsze, tj. na jakie grupy produktów i usług, gdzie dokonują zakupów, kiedy następują wydatki, jakie firmy, marki są poszukiwane. Czynniki decydujące o zachowaniu się na rynku to:

1. czynniki kulturowe (rozwój cywilizacyjny, tradycje, religia)

2. czynniki społeczne (rodzina, jej liczebność, struktura rodziny, przedziały wiekowe itp.)

3. czynniki demograficzne (płeć, wiek, wykształcenie, zamieszkanie, zawód itp.)

Podobne prace

Do góry