Ocena brak

Uzasadnij potrzebę rozliczania produkcji pomocniczej

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Produkcja pomocnicza ma miejsce w przedsiębiorstwie powołanym do wytwarzania wyrobów określonej branży przemysłowej, w których równocześnie produkuje się produkty innej branży. I tak w zakładzie produkującym maszyny budowlane może to być elektrociepłownia, która wytwarza ciepło, parę energię elektryczną, może to być produkcja materiałów budowlanych, warsztaty remontowe, stacja pomp itp.

Produkty zaliczane do produkcji pomocniczej zużywane są w toku produkcji podstawowej, lecz nie są surowcami, czyli materiałami produkcyjnymi. Mogą to być części do urządzeń zainstalowanych na wydziałach podstawowych, zużywane w trakcie wykonywania prac remontowych. Zużycie produktów wytwarzanych w ramach produkcji pomocniczej obciąża zatem koszty wydziałowe.

Działalność pomocnicza ma pewną swoistą cechę, a mianowicie wzajemność świadczeń, co zwykle ma miejsce w dużych przedsiębiorstwach. Wydział remontowy wykonuje usługi dla wydziału produkcji podstawowej, ale także dla wydziału transportowego lub elektrociepłowni, elektrociepłownia zaś dostarcza zakładom energii, także wydziałowi remontowemu, transportowemu itp.

Rozliczanie produkcji pomocniczej na rzecz produkcji podstawowej dokonuje się według różnych mierników, z reguły mierników naturalnych; mogą to być tkm, kWh, GJ., ale także dniówki itp.

Podobne prace

Do góry