Ocena brak

Uzasadnij określenie: koszty - wielkość produkcji - zysk (cost - volume - profit)

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Analiza koszty - wielkość produkcji - zysk (Cost - Volume - Profit) pozwala ująć w jednym rachunku wiele ważnych kategorii ekonomicznych, takich jak: cena, koszt jednostkowy zmienny, koszt stały, rozmiary działalności. Rachunki decyzyjne powinny określić wielkość produkcji, przy której przychód uzyskany ze sprzedaży wytwarzanych produktów zapewnia pokrycie kosztów poniesionych na ich wytworzenie. Jest to tak zwany próg rentowności produkcji.

Podobne prace

Do góry