Ocena brak

UZASADNIENIE

Autor /marjan Dodano /15.11.2012

 

UZASADNIENIE ang. foundation; fr. fondement; nm. Begrundung, Grundlegung

metod. Wykazanie, że jakaś wypowiedź spełnia warunki pozwalające uznać ją za twierdzenie prawdziwe lub słuszne (—> uznawanie /2/).

Rozróżnia się:

  1. uzasadnienie bezpośred­nie — polegające na odwołaniu się do spostrzeżeń, intuicji, konwencji terminolo­gicznych. W przypadku —> tautologii (1) polega ono na wykazaniu, że dana tauto­logia ma określoną budowę;

  2. uzasadnienie pośrednie — polegające na odwołaniu się do twierdzeń uprzednio przyjętych jako prawdziwe lub słuszne.

Uzasadnienie może też być całkowite, jak w przypadku podania poprawnego —> dowodu (1) w obrębie systemu dedu­kcyjnego, lub częściowe, jak w naukach indukcyjnych, gdzie pozwala stwier­dzić, że dane twierdzenie jest tylko w ja­kimś stopniu prawdopodobne.

Podobne prace

Do góry