Ocena brak

Uzasadnianie faktyczne i prawne decyzji

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

  1. Uzasadnienie faktyczne-wskazuje fakty /np. dowody/, które uważa się za udowodnione oraz te którym takiej wiarygodności i mocy dowodowej odmówiono.

  2. Uzasadnienie prawne-podaje podstawę prawną; przytoczony przepis, wskazuje związek między oceną stanu faktycznego a rozstrzygnięciem /uzasadnienie faktyczne i prawne/.

Uzasadnienia wymagają decyzje z I instancji /przy częściowym uznaniu żądań stron lub całkowitej odmowie/, decyzje oparte na uznaniu administracyjnym oraz wydane przez organy odwoławcze. Wyjątek: uzasadnienie nie występuje ze względu na ważny interes Państwa, obronność lub porządek publiczny np. decyzja o wydaleniu cudzoziemców.

Podobne prace

Do góry