Ocena brak

uzanse giełdowe

Autor /pingwin Dodano /03.04.2013

Normy i zasady określone regulaminem —> giełdy, ściśle wg których odbywa się
—> handel giełdowy. U.g. obowiązują wszystkich —> uczestników giełdy, przez co
ułatwiają obrót giełdowy, a także wprowadzają elementy stabilizacji, ciągłości

1 pewności. Formalizują one funkcjonowanie g. w przeciwieństwie do niczym nie
skrępowanej swobody na rynkach nieformalnych. U.g. precyzują warunki i tryb
sprzedaży walorów, zachowania uczestników g. oraz zasady wyjaśniania i roz-
strzygania sporów.

 

Podobne prace

Do góry