Ocena brak

UZALEŻNIENIE OD INTERNETU

Autor /henio Dodano /10.04.2011

Uzależnienie od Internetu nie jest zespołem jednorodnym. Manifestuje się pod postacią różnych zespołów zachowań, które można pogrupować w kilka podstawowych form mogących u uzależnionego występować łącznie

 • Internetowa pornografia

 • Kopiowanie filmów i muzyki

 • Gry sieciowe

 • Elektroniczny Hazard.

 • Przeglądanie i gromadzenie dużych ilości informacji z Internetu

 • Uzupełnianie oprogramowania

 • Hakerstwo

 • Poczta elektroniczna

 • Rozmowy Internetowe (np. grupy dyskusyjne).

Osoby uzależnione od Internetu spędzają przed komputerem bardzo dużo czasu. Nie lubią, gdy zwraca im się na to uwagę. Starają się ten fakt ukryć. W odpowiedzi na prośbę pójścia spać lub zjedzenia posiłku odpowiadają zwykle "jeszcze tylko kilka minut". Rzadko jednak dotrzymują słowa.

Długotrwałe spędzanie czasu przed komputerem zaburza układy rodzinne, pracę oraz naukę. Osoba uzależniona spędza więcej czasu przed komputerem niż z własną rodziną. Nie wykonuje codziennych obowiązków. Zaniedbuje higienę osobistą. Obniża się efektywność pracy zawodowej. Pojawiają się konflikty związane z niezaspokajaniem potrzeb emocjonalnych i seksualnych partnera. Niebagatelne znaczenie ma też stopniowe pogarszanie stanu zdrowia. Najczęściej w tym przypadku występują:

 • Zaburzenia koncentracji uwagi i sprawności myślenia;

 • Zaburzenia kontroli popędów;

 • Pogorszenie wzroku

 • Bóle pleców i kręgosłupa

 • Podatność na infekcje

 • Podrażnienia skóry (spowodowane bombardowaniem cząsteczkami kurzu dodatnio zjonizowanych przez kineskop monitora)

 • Bezsenność

 • Nadpobudliwość

Proces powstawania uzależnienia ma kilka faz. Najpierw dana forma aktywności wywołuje zainteresowane i sprawia przyjemność. Stopniowo osoba coraz więcej czasu jej poświęca. Gdy jej nie wykonuje zaczyna o niej natrętnie myśleć. Następuje też ograniczanie lub rezygnowanie z innych, istotnych form działania. Opierając się na własnych doświadczeniach z terapii uzależnień od alkoholu, narkotyków i hazardu (A. Augustynek 2000) przedstawiam własną skalę faz uzależnienia od Internetu:

 1. Poznawanie i racjonalne oraz efektywne wykorzystywanie Internetu - internauta okazjonalnie loguje się do Sieci. Internet budzi u niego zainteresowanie, służy zdobywaniu potrzebnych informacji, jest formą rozrywki.

 2. Uzależnienia - internauta odczuwa potrzebę korzystania z Sieci coraz częściej i przez coraz dłuższy okres. Codziennie na kilka godzin loguje się do Internetu. Traci inne zainteresowania. W czasie, gdy nie może korzystać z Internetu odczuwa: przygnębienie i lęk. Natrętnie myśli o Internecie, ma o nim sny.

 3. Destrukcji - internauta ogranicza, zaniedbuje lub całkowicie rezygnuje z szeregu ważnych czynności rodzinnych, społecznych, zawodowych i rekreacyjnych na rzecz codziennego, wielogodzinnego i niejednokrotnie nieprzerwanego korzystania z Internetu, mimo, iż zdaje on sobie sprawę z narastania u niego trudności życiowych, problemów psychicznych oraz fizycznych. Dotyczyć to może ograniczenia na rzecz Internetu czasu przeznaczonego na sen, odżywianie, higienę, naukę, pracę zawodową, rodzinę, sport, kontakty towarzyskie, itd.

Istotnym problemem w omawianym zagadnieniu są osobowościowe predyspozycje uzależnienia się od Internetu. K. Young (1996) przeprowadziła badania grupy 496 osób w wieku 15 - 60 lat (obywateli USA) uzależnionych od Internetu. W efekcie stwierdziła, że najbardziej zagrożonymi są bezrobotni mężczyźni oraz kobiety w średnim wieku prowadzące gospodarstwo domowe a ponadto inwalidzi, renciści i wykonujący wolne zawody. Wyniki te ze względów ekonomicznych, dostępności do Internetu a także poziomu wiedzy jak dotąd, w małym stopniu dotyczą Polski. K. Young (1996), wymieniła też jako podatnych na uzależnienie od Internetu osoby cierpiące na różnego rodzaju natręctwa, lęki oraz zaburzenia seksualne.

Uzależnienia elektroniczne stają się problemem społecznym:

Uzależnienie od Internetu zostało już opisane jako jednostka chorobowa IAD (Internet Addiction Disorder). Wyróżniono trzy fazy tego uzależnienia:

 • faza wstępna

- przebywanie w sieci sprawia przyjemność

- następuje wzrost ochoty na coraz częstsze przebywanie w sieci

 • faza krytyczna

- następuje utrata kontroli nad czasem przebywania w sieci

 • faza chroniczna

- pojawia się niechęć do życia w realnym świecie

I TO JUŻ JEST UZALEŻNIENIE.

Przyjmuje się, że jeśli ktoś spędza przed monitorem ok. 70 godz. tygodniowo, to świadczy to już o uzależnieniu. Dla wielu osób Internet jest pociągający z tego powodu, że tam można kreować samego siebie, często innego niż w rzeczywistości i do tego w sytuacji nie zagrażającej (bezpieczny pokój).

Podobne prace

Do góry