Ocena brak

Uwertura koncertowa

Autor /Burchard Dodano /10.04.2013

Pierwotnie uwertury były — jak sama nazwa na to wskazuje — wstepami do oper, zas wstep taki miał za zadanie przygotowanie publicznosci do obejrzenia własciwej akcji na scenie iwysłuchania opery. Uwertury słuchano zazwyczaj nieuwanie, podczas jej wykonywania lubpod jej koniec wchodzili do ló co moniejsi słuchacze, w sumie nie przypisywano jejwiekszego znaczenia a do czasów Beethovena, który sam napisał 11 dzieł tego typu, już na tyle samodzielnych, e mona je było usłyszec na koncertach.

Uwertury koncertowe pisali poBeethovenie Berlioz (Waverley) i Czajkowski, osobna odmiane preludium orkiestrowegowprowadził pod koniec XIX wieku Debussy (Prelude a 1'Apres-midi d'un Faune). Uwertura koncertowa budowana była czesto w formie allegra sonatowego (Beethoven poprzedzał jepowolnym wstepem).

Weber, Schumann, a zwłaszcza Mendelssohn przyczynili sie najpełniej do rozwoju tej formy w pierwszej połowie XIX wieku. Jednym z najdoskonalszych dzieł tegotypu jest skomponowana przez 17-letniego Mendelssohna uwertura koncertowa do Snu nocy letniej Szekspira.

Podobne prace

Do góry