Ocena brak

UWERTURA

Autor /Licyniusz Dodano /20.04.2012

Muz. utwór orkiestrowy wykonywany przed rozpoczęciem dzieła scenicznego, np. opery, oratorium; rodzaj suity ork. wynikły z praktyki estradowego wykonywania tańców z oper i baletów; ź fr. ouverture 'otwór; otwarcie; zagajenie'.

Uroczysta uwertura akademicka, nm. Akademische Festouverture, c-moll, opus 80 (1881) Johannesa Brahmsa, poświęcona fakultetowi filozofii uniwersytetu wrocławskiego, który nadał w 1879 Brahmsowi tytuł doktora honoris causa.

Uwertura hebrajska poemat symfoniczny (1919) Sergiusza Prokofiewa. Uwertura koncertowa w XIX i XX w. samodzielny utwór orkiestrowy, utrzymany zazw. w formie sonatowej.

Uwertura tragiczna zob. Tragedia. Uwertura 1812 opus 49 (1878) Piotra Czajkowskiego, niegdyś jeden z najpopularniejszych utworów kompozytora, programowo mający ilustrować wojnę francusko-rosyjską i klęskę Napoleona I.

Podobne prace

Do góry