Ocena brak

UWARUNKOWANIA SOCJOLOGICZNE DETERMINUJĄCE ZACHOWANIA WYBORCZE JEDNOSTKI WG U. BECKA

Autor /Felek Dodano /18.07.2011

Procesy atomizacji społecznej, zmiany wzorów rodziny, spadek homogeniczności grup, do których ludzie przynależą – wszystko to zmniejszyło znaczenie grupowych afiliacji w formowaniu preferencji wyborczych.

Ulrich Beck mówi o tym w kontekście o procesie indywidualizacji, który skazuje ludzi na zewnętrzne sterowanie i zewnętrzną standaryzację. Na ,,wolnych” acz ,,zestandaryzowa- nych” osobników łatwiej wpływać. Jeśli dodamy do tego radykalną zmianę i intensyfikację technik oddziaływania na indywidualnego wyborcę, to uzyskamy dodatkowe wsparcie dla twierdzenia o relatywnej łatwości narzucenia preferencji wyborczych, uważanego wśród specjalistów od marketingu za oczywistość.

Do góry