Ocena brak

Uwarunkowania przyrodnicze i społeczno - ekonomiczne ROZWOJU KOMUNIKACJI na określonych obszarach

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

I. UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE – odgrywają bardzo dużą rolę we wszystkich rodzajach transportu i łączności.

A) TRANSPORT kolejowy i samochodowy ułatwiają: - korzystne ukształtowanie terenu (małe wysokości względne), brak poprzecznych wzniesień i stromych stoków, brak bagien, ruchomych piasków, mała częstotliwość występowanie mgieł i deszczów oraz opadów śniegu);

B) TRANSPORT specjalny utrudniają: w przypadku transportu rurociągowego trzęsienia Ziemi, zamarzanie gruntu oraz twarde lite skały. W przypadku napowietrznych linii wysokiego napięcia – silne porywiste wiatry i duże amplitudy temperatury powietrza;

C) Transport MORSKI ułatwiają: - naturalne głębokie zatoki sprzyjające budowie portów, nie zamieszkanie morza, korzystny układ prądów przybrzeżnych oraz przypływów i odpływów, mała częstotliwość występowania mgieł i silnych wiatrów.

D) Transport LOTNICZY ułatwiają: - tereny równinne nadające się do budowy lotnisk, mała częstotliwość występowania mgieł i burz atmosferycznych oraz zasp śnieżnych.

E) ŁĄCZNOŚĆ utrudniają: wyładowania elektryczne w atmosferze, plamy na Słońcu oraz zaburzenia w jonosferze, fale używane w TV i radiofonii. Fale ultrakrótkie i mikrofale nie przenikają przez wypukłe formy terenu.

II. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNE – najbardziej uwidaczniają się w zagęszczeniu i jakości sieci komunikacyjnej oraz w jakości świadczonych usług komunikacyjnych. Od stopnia rozwoju kraju, a zwłaszcza jego uprzemysłowienia w decydującej mierze zależy rozwój komunikacji tego kraju. Od gospodarczego poziomu kraju zależy wielkość nakładów na rozwój komunikacji.

Do góry