Ocena brak

Uwarunkowania kulturowo - polityczno - ekonomiczne człowieka masowego

Autor /Felek Dodano /18.07.2011

 • Powszechne ułatwienie w sprawach materialnych (łatwość i pewność ekonomiczna):

 • Łatwość w rozwiązywaniu swych problemów ekonomicznych,

 • Życie robotników przemysłowych było coraz cięższe a horyzont ekonomiczny przeciętnego człowieka z jakiejkolwiek klasy społecznej stawał się z dnia na dzień coraz szerszy i jaśniejszy,

 • Każdego dnia jego poziom życia wzbogacał się o jakiś nowy zbytek a jego pozycja zyskiwała na pewności i coraz większej niezależności od cudzej woli i decyzji,

 • To co kiedyś uważano za dobrodziejstwo losu i budziło poczucie wdzięczności – przekształciło się w prawo za które nie jest wdzięcznym lecz którego się wymaga.

 • Zaczyna nabierać poczucia pewności a życie jego staje się coraz pełniejsze:

 • Życie toczy się po wygodnej drodze i wydaje się mało prawdopodobne, by miały je zakłócić jakieś gwałtowne i niebezpieczne wstrząsy,

 • Życie we wszystkich jego podstawowych i najbardziej istotnych dziedzinach jawi się jako pozbawione trudności i problemów,

 • W przeszłości taka lekkość i łatwość życia była dla ludzi prostych czymś zupełnie nieosiągalnym.

 • Brak barier społecznych w sferze prawno-obywatelskiej i moralnej:

 • Również w formach życia publicznego nie napotyka żadnych ograniczeń czy przeszkód,

 • Nic go nie zmusza do utrzymywania swego życia w ryzach,

 • Nie istnieją stany czy kasty, nie ma ludzi prawnie uprzywilejowanych, każdy człowiek uczy się od małego, że wszyscy są równi wobec prawa.

Nastąpiła radykalna zmiana kondycji ludzkiej, życiu ludzkiemu nadano nowe ramy fizyczne i społeczne. Trzy czynniki sprawiły, iż stworzenie nowego świata stało się możliwe: liberalna demokracja, badania naukowe i industrializacja.

Jego idee, nie są ideami autentycznymi, ani ich posiadanie nie stanowi o kulturze. Nie ma sensu mówić o ideach, jeśli się nie uzna instytucji, która by je regulowała, szeregu norm do których można by się odwoływać w dyskusji. Istnienie norm to podstawa kultury. Nie ma kultury gdzie nie ma:

 • norm do których można by się odwoływać

 • zasad praworządności.

 • szacunku dla pewnych ostatecznych stanowisk intelektualnych do których można by się odnosić w dyskusji

 • stosunkami ekonomicznymi nie kierują jakieś ustalone zasady.

 • w polemikach estetycznych nie uznaje się potrzeby uzasadniani dzieł sztuki.

 • Mamy do czynienia z barbarzyństwem (brak wszelkich norm i możliwej apelacji).

Podobne prace

Do góry