Ocena brak

Uwarunkowania kerygmatu apostolskiego

Autor /Horacy Dodano /26.04.2011

 Młode chrześcijaństwo musiało określić się wobec judaizmu i  świata hellenistycznego. Stało się zgorszeniem dla  Żydów i głupstwem dla pogan (1 Kor 1,23). Większość  Żydów nie zaakceptowała nauki o bóstwie Jezusa Chrystusa. Dla Greków i pogan nie do przyjęcia była prawda i realnym wcieleniu i zmartwychwstaniu Syna Bożego.  

Do istoty przepowiadania chrześcijańskiego należało głoszenie tożsamości osoby Zmartwychwstałego z Ukrzyżowanym. W apologii chrześcijańskiej za klasyczne argumenty wskazujące na zmartwychwstanie Jezusa uchodzą: fakt pustego grobu, chrystofanie oraz heroiczna wiara apostołów w Jezusa Chrystusa.    

Podobne prace

Do góry