Ocena brak

Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej - Cele, założenia i przesłanki

Autor /Edmund Dodano /17.06.2011

Państwo ingeruje w sprawy gospodarcze w imię realizacji określonych celów. Pod pojęciem celów polityki gospodarczej należy rozumieć zjawiska społeczne, gospodarcze z punktu widzenia najwyższych organów władzy państwowej. Cele polityki gospodarczej są w dużym stopniu zdeterminowane typem i formą państwa. Jeżeli organy władzy pochodzą z wyborów to muszą realizować cele gospodarki satysfakcjonujące wyborców. Jeżeli natomiast władze państwa są niezależne od społeczności mogą wtedy dążyć do takich celów które uważają za słuszne.

Wcześniej organy władzy państwowej opierały się na poparciu wybieranych grup społeczeństwa. W okresie późniejszym rozwój stosunków demokratycznych o celach polityki gospodarczej, społecznej mogły już decydować poprzez udziały w wolnych wyborach. Na układ celów oddziałują także uwarunkowania i czynniki doktrynalne w związku z tym cele polityki gospodarczej rozpatrywano często w aspektach ustrojowo- systemowych: uwydatniono odmienności celów polityki ekonomicznej w kapitalizmie i socjalizmie. Wśród celów polityki ekonomicznej w krajach kapitalistycznych wymieniano:

- pełne zatrudnienie;

- stabilizacje cen;

- zapewnienie równowagi bilansu płatniczego;W krajach realnego socjalizmu cele polityki ekonomicznej formułowano propagandowo:

- poprawa warunków bytowych;

- kształtowanie stopy wzrostu gospodarczego i przeobrażenie jego struktury;Współcześnie w większości krajów na czoło zespołów celów demokratycznych w polityce gospodarczej wysuwa się takie wartości jak:

1. Powszechnie uznawane: suwerenność narodowa, sprawiedliwość, wolność i prawa człowieka, postęp społeczno- ekonomiczny równość szans;

2. Główne cele polityki gospodarczej

- ustrojowo systemowa i polityczna;

- ekonomiczna ;

- społeczna;

- ekologiczna;

- umocnienie siły militarnej państwa;

Podobne prace

Do góry