Ocena brak

UWAGA

Autor /marjan Dodano /15.11.2012

 

UWAGA łc. attentio; ang. attention; fr. attention; nm. Aufmerksamkeit

  1. psych. Proces psychiczny prowadzą­cy do ograniczania zakresu bodźców, na które jednostka reaguje w danym mo­mencie.

  2. psych. Stan świadomości, dla którego charakterystyczne jest uczynienie pew­nych treści, kosztem innych, wyrazistymi i żywymi.

W tradycyjnej psychologii rozróżniano:

  1. uwagę bierną — towarzyszącą stanom świadomym, chociaż niekoniecz­nie uświadamianą sobie przez podmiot;

  2. uwagę czynną — będącą świadomą, wybiórczą koncentracją podmiotu na określonym przedmiocie.

    Uwagę czynną nazywano dowolną, w przeciwstawieniu do uwagi mimowol­nej (biernej), ponieważ pierwszą z nich poprzedza akt woli.

Podobne prace

Do góry